O nas


Firma BOLSA powstała w 2006 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Kielcach. Firma BOLSA jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 959-157-48-19.

BOLSA to młoda, rodzinna polska firma stworzona z  myślą o kobietach i ich potrzebach przez przedsiębiorcze kobiety, które uwielbiają eksperymentować z kolorem, formą i fakturą.

 

BOLSA ceni sobie wysoką jakość materiałów i staranność wykonania, klasyczny i nowoczesny design, funkcjonalną prostotę, harmonię, komfort, elegancję, a także wyjątkowość.

 

Produkty firmy BOLSA szyte są ręcznie wyłącznie w Polsce w 100% z naturalnych skór najwyższej jakości, pochodzących z najlepszych włoskich i portugalskich garbarni. Okucia do toreb pochodzą z włoskiej firmy MLM Mazzola oraz Senatori, a zamki z uznanej na całym świecie japońskiej firmy YKK.

 

Stroniąc od masowej produkcji, BOLSA szyje wyłącznie krótkie limitowane serie, a najwyższą jakość swoich produktów potwierdza wystawieniem certyfikatu opatrzonego numerem seryjnym każdemu produktowi, która uzyska pozytywny wynik szczegółowej kontroli jakości przeprowadzonej przez ekspertów z atelier BOLSA.

 

Z szacunku do swoich klientek i klientów BOLSA zrywa całkowicie z rozpowszechnioną dziś na całym świecie tendencją do taniej masowej produkcji i dlatego najwyżej ceni sobie dbałość o jakość każdego materiału, z którego powstają jej produkty, staranność ich wykonania oraz ich wyjątkowość.

 

BOLSA is a young, Polish family company which was created for women and their needs by enterprising women who love to experiment with colours, shapes and textures.

 

BOLSA values high-quality materials and flawless workmanship, classic and modern design, functional simplicity, harmony, comfort, elegance and exceptionality.

 

BOLSA handmade products are created exclusively in Poland, solely from high-quality genuine leather delivered from the best Italian and Portuguese tanneries. Handbag hardware is designed by the Italian company MLM Mazzola and Senatori, while zippers are produced by the well-known Japanese company YKK.

 

Shunning mass production, BOLSA exclusively produces limited short lines of products, each of which is delivered with an individual certificate of excellence and a serial number. After thorough quality control, only products which adhere to highest standards receive such a certificate from BOLSA experts.

 

In the spirit of social and environmental responsibility, BOLSA breaks completely with the trend of low cost mass production, which is widespread throughout the world at present. That is the reason why the materials used for production, the quality of workmanship as well as individuality of products have the highest value for BOLSA.

                                                                                                                            

BOLSA ist ein junges, polnisches Familienunternehmen, das von Frauen, die leidenschaftlich mit Farben, Formen sowie der Materialstruktur experimentieren, gegründet wurde, mit dem Ziel die Bedürfnisse aller Frauen kreativ zu stillen.

 

BOLSA steht für höchste Materialqualität, tadellose Verarbeitung, klassisches und zeitgleich modernes Design, funktionale Schlichtheit, Harmonie, Komfort, Eleganz und Kreativität.

 

Jedes BOLSA Produkt wird als Einzelstück in Handarbeit zu 100% in Polen hergestellt. Hierbei wird ausschließlich hochwertiges Echtleder, welches von ausgewählten italienischen und portugiesischen Gerbereien stammt, verarbeitet. Die für die Handtaschen verwendeten Metallelemente werden von den italienischen Firmen MLM Mazzola und Senatori hergestellt. Die Reißverschlüsse werden vom japanischen Weltmarktführer YKK produziert.

 

Da BOLSA jegliche Massenproduktion meidet, werden ausschließlich kurze, limitierte Produktserien hergestellt. Jedes Produkt wird im BOLSA-Atelier einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Erst danach erhält es das BOLSA-Qualitätszertifikat.

 

Aus Respekt vor unseren Kundinnen und Kunden bricht BOLSA völlig mit der heutzutage weltweit verbreiteten Tendenz zu billiger Massenproduktion, steht für höchste Materialqualität sowie Einmaligkeit.

BOLSA è una giovane azienda a gestione familiare polacca, che crea per le donne, soddisfacendo i loro bisogni, sperimentando con colori, forme e tessuti.


BOLSA valorizza materiali di alta qualità e lavorazioni perfette, design classico e moderno, semplicità di utilizzo, armonia, comfort, eleganza ed unicità.


I prodotti fatti a mano del marchio BOLSA sono realizzati esclusivamente in Polonia, unicamente da pelli di alta qualità provenienti dalle migliori concerie italiane e portoghesi. Gli accessori delle borse sono creati dall’azienda italiana MLM Mazzola e Senatori, mentre le cerniere sono prodotte dalla famosa azienda giapponese YKK.


Evitando la produzione di massa, BOLSA crea esclusivamente linee di prodotti a tiratura limitata, ed ogni prodotto è accompagnato da un certificato di eccellenza e da un numero di serie. Dopo aver superato i controlli di qualità, solo i prodotti che soddisfano i più altri standard, riceveranno questo certificato dagli esperti del marchio BOLSA.


In accordo con i principi di responsabilità sociale ed ambientale, BOLSA interrompe completamente la tendenza alle produzioni di massa a basso costo che si sono ampiamente diffuse ai giorni d’oggi. Questo è il motivo, per cui i materiali usati per le produzioni, la qualità delle lavorazioni, così come l’unicità dei prodotti hanno un valore fondamentale per il marchio BOLSA.